Šta je glikozilirani hemoglobin – hemoglobin A1c?

Šta nam pokazuju vrednosti HbA1c i koje su normalne vrednosti.

glikozilirani hemoglobin hba1c

Hemoglobin je molekul koji se nalazi unutar crvenih krvnih zrnaca – eritrocita i njegova je uloga da prenosi kiseonik do ćelija i tkiva. Mali procenat hemoglobina ima vezan šećer i ovaj tip hemoglobina je poznat kao hemoglobin A1c, odnosno glikozilirani hemoglobin. Količina hemoglobina A1c zavisi od nivoa šećera (glukoze) u krvi – što je veći šećer u krvi to je veća količina hemoglobina A1c.

Ukoliko je vaš procenat hemoglobina A1c previsok, vaš prosečan nivo glukoze u krvi u prethodnim mesecima je takođe bio previsok. Zbog toga je hemoglobin A1c marker za dijabetes i njegove vrednosti nam mogu reći ko je u riziku za nastanak ove bolesti, a isto tako je bitan u praćenju uspešnosti terapije kod osoba obolelih od dijabetesa.

U bilo kom trenutku nivoi hemoglobina A1c predstavljaju prosečne koncentracije glukoze u krvi kod osobe sa dijabetesom za približno prethodna 3 meseca i njegova vrednost se određuje u uzorku krvi. Najčešće se izražava u procentima.

Nivo glukoze u krvi je koncentracija glukoze u vašoj krvi u jednom trenutku – u samom trenutku merenja, dok hemoglobin A1c služi kao ukupan marker vaših prosečnih nivoa glukoze tokom perioda od 2-3 meseca i same vrednosti se drugačije tumače.

Veza između HbA1c (“tromesečnog šećera”) i prosečne vrednosti glukoze u krvi

veza izmedju hba1c i prosečne vrednosti nivoa glukoze u krvi

Adaptirano iz “Standarda zdravstvene zaštite dijabetičara”, Američka asocijacija dijabetičara 2019.

Koje su normalne vrednosti hemoglobina A1c?

Kod zdrave osobe nivo hemoglobina A1c je manji od 6% ukupnog hemoglobina. U većini laboratorija normalni opseg za hemoglobin A1c je 4% do 5,9%. Kod dobro kontrolisanih pacijenata sa dijabetesom nivoi hemoglobina A1c su manji od 7%. Kod loše kontrolisanog dijabetesa njegov nivo je 8,0% ili više. Preporučuje se da lečenje dijabetesa bude usmereno ka održavanju individualnog nivoa A1c u normalnom opsegu koji je manji od 6%.

Koliko često treba da proveravate nivo glikoziliranog hemoglobina?

Američko udruženje za dijabetes predlaže da ako ljudi sa dijabetesom žele brzo da smanje nivo hemoglobina A1c treba da proveravaju njegove vrednosti na svaka tri meseca, dok ne postignu svoje ciljeve lečenja. Ljudima sa dijabetesom koji ispunjavaju ciljeve lečenja i imaju stabilnu kontrolu glukoze u krvi preporučuje se da provere svoj hemoglobin A1c na svakih šest meseci. Bitno je znati da praćenje nivoa glikoziliranog hemoglobina omogućava pojedincu i njegovom lekaru da odrede koliko dobro osoba kontroliše nivo glukoze u krvi tokom vremena i da praćenje ovog parametra nije zamena za svakodnevno praćenje glukoze

Prijavite se na naš newsletter

Ukoliko želite da primate novosti od nas, savete o poboljšanju zdravlja, informacije o novim proizvodima, akcijama i promocijama unesite Vašu email adresu.

Osnovne informacije o dijabetesu