O nama

tuv-9001„R&B Medical Company“ d.o.o. je preduzeće za promet na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima namenjenim apotekama i bolnicama. Svoje poslovanje započelo je 2011. godine. Koncept razvoja postavljen je kroz pažljiv odabir asortimana proizvoda, čvrste zastupničke ugovore sa inopartnerima i postepeno formiranje mreže komercijalno stručnih saradnika kako bi optimalno bila pokrivena celokupna teritorija Republike Srbije. Kompletno poslovanje podržano je savremenom računarskom tehnologijom i transportnom logistikom koja omogućava brzo i efikasno reagovanje na izražene potrebe naših korisnika usluga.

Značajna pažnja poklanja se kontinuiranoj obuci kadrova, a sve sa ciljem postizanja najvećeg nivoa stručnog znanja za specijalizovano i kompetentno obavljanje poslovnih funkcija.
Svojim kontinuiranim, osmišljenim marketinškim poduhvatima, promotivnim aktivnostima uz stalno prilagođavanje zahtevima okruženja „R&B Medical Company“ je iz godine u godinu kontinuirano unapređivao svoju tržišnu poziciju i tako je već dostigao status lidera u većem delu prodajnih programa koje zastupa.

Misija

“R&B Medical Company” postoji da bi uz stručne i motivisane zaposlene svojim kupcima pružilo najviši nivo kvaliteta usluge, a kontinuiranim rastom i pozitivnim rezultatom poslovanja obezbedilo trajanje i dobit za Kompaniju.

Vizija

“R&B Medical Company” kao sinonim za kompaniju koja kontinuirano postavlja najviše standarde u oblasti poslovanja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira.

Politika kvaliteta

U R&B MEDICAL Company-u svesni smo da uspeh našeg poslovanja zavisi od zadovoljstva naših kupaca, stoga ćemo dosledno nastojati u potpunosti razumeti sadašnje i buduće potrebe kupaca, ispunjavati njihove zahteve i nadmašiti njihiva očekivanja.

Gradićemo poverenje i konstruktivne odnose s kupcima kroz međusobno razumevanje i uvažavanje zasnovano na znaju, kompetencijama i standardima struke.

Menadžment kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.

Timski rad rukovodilaca obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.

Stalnim ulaganjem i brigom o zaposlenima stvorili smo i održavaćemo čvrst temelj organizacione sposobnosti na kojoj se zasniva zadovoljstvo naših korisnika.

Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.

Usklađen održiv razvoj, zaštita čovekove okoline, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.

Klima saradnje, poverenja i pripadnost “R&M MEDICAL COMPANY” se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda.

Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.

Preispitivanje sistema menadžmenta kvaliteta po ISO 9001 od strane rukovodstva se odvija sa ciljem postizanja kontinualnih poboljšavanja čiji je krajnji cilj poslovna izvrsnost.