Urinarna inkontinencija

Urinarna inkontinencija je nevoljno oticanje mokraće, usled gubitka kontrole  nad bešikom. Simptomi mogu varirati od veoma blagih, tj. neznatno oticanje urina, najčešće kada se smejete ili kašljete, do ozbiljnih, kada se javlja iznenadna potreba za mokrenjem koju je nemoguće kontrolisati.

Može se desiti bilo kome, ali je učestalost mnogo veća kod starijih osoba. Kod žena se javlja dvostruko češće nego kod muškaraca. Iako uglavnom pogađa osobe starije od 50 godina, može se javiti i kod mlađih osoba, posebno kod žena neposredno posle porođaja.

Ukoliko imate ovakav problem razgovarajte sa lekarom o tome. Inkontinencija se može lečiti, a postoje i načini da sebi olakšate život sa njom. Ukoliko skrivate inkontinenciju, rizikujete pojavu crvenila i osipa na koži,pojavu infekcije kože ili infekcije urinarnog trakta. Takođe, može se desiti da počnete da izbegavate prijatelje i porodicu zbog straha i neprijatnosti.

Tipovi inkontinencije

Postoji 5 tipova urinarne inkontinencije, i to su:

Stres inkontinencija:

podrazumeva nekontrolisano oticanje urina koje se javlja usled iznenadnog pritiska donjih stomačnih mišića, kao što je slučaj kada kašljete, smejete se, podižete nešto ili vežbate. Stres inkontinencija se javlja kada postoji slabost mišića karličnog dna, npr. posle porođaja ili hirurške intervencije. Ovaj tip inkontinencije je veoma čest kod žena.

Urgentna inkontinencija:

javlja se kada se potreba za mokrenjem javlja iznenada, tako da ne možete da stignete do toaleta na vreme. Telo vas upozorava svega nekoliko sekundi ili minut pre mokrenja. Urgentna inkontinencija je najčešća kod starijih osoba i može biti znak urinarne infekcije ili prevelike aktivnosti mišića detrusora.

Prelivena inkontinencija:

je nekontrolisano oticanje malih količina urina. Uzrokovana je prepunjenom bešikom. Često postoji osećaj da bešika, tokom mokrenja, nije u potpunosti ispražnjena. Javlja se najčešće kod muškaraca, kao posledica uvećanja prostate, što dovodi do opstrukcije vrata mokraćne bešike.

Funkcionalna inkontinencija:

javlja se kada imate normalnu kontrolu mokrenja, ali imate problem da stignete do toaleta na vreme. Razlog što ne stižete na vreme do toaleta može biti artritis ili neka druga bolest koja otežava kretanje.

Mešovita inkontinencija:

uključuje više od jednog, gore pomenutog, tipa inkontinencije.

Šta može uzrokovati urinarnu inkontinenciju?

 • Kod žena, isušivanje i istanjivanje sluzokože vagine i uretre, naročito nakon menopauze
 • Kod muškaraca, uvećanje prostate ili odstranjivanje prostate
 • Oslabljeni ili rastegnuti mišići karličnog dna posle porođaja
 • Određeni lekovi
 • Povećana telesna težina i gojaznost, usled povećanog pritiska na bešiku i mišiće koji kontrolišu bešiku
 • Urinarne infekcije
 • Vaskularna oboljenja
 • Bolesti kao što su: dijabetes, Alchajmerova bolest i  multipla skleroza

Kako se može lečiti?

Lečenje zavisi od uzroka problema i tipa inkontinencije koja je prisutna. Ako je inkontinencija uzrokovana medicinskim problemom, nestaće kada se problem reši. Kegelove vežbe i trening bešike pomažu kod nekih tipova inkontinencije jer jačaju mišiće koji kontrolišu oticanje urina. Lekovi i hirurške intervencije takođe se primenjuju kod određenih tipova inkontinencije.

Šta su Kegelove vežbe?

Stres inkontinencija se može lečiti specijalnim vežbama, poznatim kao Kegelove vežbe. Ove vežbe pomažu jačanje mišića koji kontrolišu bešiku. Mogu se raditi na svakom mestu i u svako vreme. Iako su kreirane za žene, mogu pomoći i muškarcima. Potrebno je 3 do 6 meseci, da bi se videli prvi rezultati.

Kegelove vežbe

 • Kako biste locirali pravi mišić, pokušajte da zaustavite ili usporite tok urina bez korišćenja mišića stomaka, nogu i zadnjice. Kada uspete da usporite ili zaustavite tok urina, locirali ste pravi mišić.
 • Stegnite mišić. Zadržite tako dok izbrojite do 10. Opustite mišić i izbrojite do 10.
 • Ponovite 10 do 20 puta, 3 puta dnevno.
 • Možda ćete morati da počnete manjim intenzitetom, npr. stežite i opuštajte mišić u trajanju od po 4 sekunde i ponovite to 10 puta, 2 puta dnevno. Zatim postepeno povećavajte intenzitet vežbe.

Šta je trening bešike?

Ovo je način da naučite kako da kontrolišete inkontinenciju urina. Koristi se kod stres inkontinencije, urgentne inkontinencije ili kombinacije ova dva tipa inkontinencije.

Hoće li lekovi ili hirurška intervencija pomoći?

Lekovi pomažu kod određenih tipova urinarne inkontinencije. Na primer, vaginalne kreme na bazi estrogena mogu pomoći ženama sa blagom stres inkontinencijom. Nekoliko lekova je dostupno za tretman urgentne inkontinencije. Kod muškaraca, dostupni su lekovi za tretman uvećanja prostate i poboljšanje protoka urina kroz prostatu. Razgovarajte sa lekarom o lekovima koji su dostupni za tretman vašeg tipa inkontinencije.

Hirurške intervencije mogu pomoći, posebno kod stres inkontinencije kod žena i prelivene inkontinencije kod muškaraca usled uvećane prostate. Hirurške metode koriste se samo u slučaju da ostale vrste terapije ne daju rezultate ili kod veških oblika inkontinencije.

Medicinska sredstva visoke moći upijanja mogu umanjiti nelagodu zbog inkontinencije

Proizvodi visoke moći upijanja u formi gaćica i uložaka za inkontinenciju, pomoći će da se osećate prijatnije i sigurnije ukoliko imate problem sa urinarnom inkontinencijom. Na tržištu postoje različite vrste uložaka i gaćica za inkontinenciju sa različitim moćima upijanja. Posavetujte se sa stručnom osobom kako biste odabrali vrstu koja najviše odgovara Vašem tipu inkontinencije.