šta je astma

Šta je astma

Šta je astma? Astma je hronični upalni poremećaj disajnih puteva. Usled inflamacije dolazi do sužavanja disajnih puteva i različitih disajnih tegoba. Simptomi astme uključuju: Kašalj Sviranje u grudima (vizing) Otežano disanje Kratak dah Stegnutost u grudima Osnovni uzrok abnormalnosti rada pluća usled astme je nepoznat. Faktori rizika za nastanak astme su mnogobrojni. Poznato je da…

Sta je inhalaciona terapija

Inhalaciona terapija Jednostavna i efikasna inhalaciona terapija u kućnim uslovima Respiratorna oboljenja se mogu dobro držati pod kontrolom putem inhalacione terapije, obzirom da potrebne doze na taj način dopiru do bronhiola i svih delova pluća. U poređenju sa MDI inhalatorima (inhalatori pod pritiskom sa dozatorom) ili inhalatorima za suvi prašak, kompresorski inhalatori omogućavaju da lek…