Dijagnoza i prevencija dijabetesa tip 2

Predavanje dr Saša P. Radenković – Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Dijagnoza dijabetesa je vrlo jednostavna i može se lako sprovesti. Pacijent ima dijabetes (šećernu bolest) ukoliko ima:

1. Jutarnju glikemiju veću od 7mmol/L ili
2. bilo koju glikemiju u toku dana veću od 11,1mmol/L ili
3. glikemiju 120 minuta nakon unošenja 75g glukoze u OGTTu (test opterećenja glukozom) veću od 11,1mmol/L ili
4. Tromesečni hemoglobin(HbA1c) veći od 6,5%

Dijabetes se vrlo često otkrije nakon dijagnoze neke koronarne bolesti. Povećani rizik za nastanak dijabetesa imaju osobe čiji je BMI ( indeks telesne mase) veći od 30kg/m2-gojazne osobe; osobe čiji je BMI veći od 25kg/m2-predgojazni; osobe čija je gojaznost centralnog tipa-oblik jabuke.

Upitnik procene rizika za tip 2 dijabetesa sadrži 8 pitanja na osnovu kojih se procenjuje rizik za razvoj ove bolesti. Rizik se procenjuje kao nizak, lako povišen, umeren, visok ili vrlo visok nakon zbira bodova dobijenih iz upitnika.

Preporuke za prevenciju dijabetesa:
1. Nemojte pušiti
2. Održavajte normalnu težinu
3. Sprovodite redovnu fizičku aktivnost
4. Hranite se pravilno-preporučena mediteranska dijeta
5. Regulišite krvni pritisak
6. Regulišite holesterol
7. Održavajte glikemiju u poželjnim granicama

Prijavite se na naš newsletter

Ukoliko želite da primate novosti od nas, savete o poboljšanju zdravlja, informacije o novim proizvodima, akcijama i promocijama unesite Vašu email adresu.

Osnovne informacije o dijabetesu