Inhalaciona terapija

Jednostavna i efikasna inhalaciona terapija u kućnim uslovima.

inhalaciona terapija

Respiratorna oboljenja se mogu dobro držati pod kontrolom putem inhalacione terapije, obzirom da potrebne doze na taj način dopiru do bronhiola i svih delova pluća. U poređenju sa MDI inhalatorima (inhalatori pod pritiskom sa dozatorom) ili inhalatorima za suvi prašak, kompresorski inhalatori omogućavaju da lek bude mnogo efikasnije raspršen uz manje problema u koordinaciji.

Shodno tome, lek se ravnomerno deponuje unutar gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, gde ima i maksimalne efekte. Pored toga, prednost je u tome što se disajni putevi ovlaže, tako da se lek može veoma jednostavno udahnuti. Neželjeni efekti lečenja su redukovani ukoliko se koristi kompresorski inhalator, nasuprot MDI ili inhalatorima za suvi prašak, obzirom da manje količine leka ostaju u ustima, gde lek ni nema efekta. Stoga su kompresorski inhalatori posebno pogodni za pacijente sa hroničnim respiratornim bolestima, decu i starije pacijente.

 • Čestice veličine > 10-15µm se zadržavaju u nosu i ustima.
 • Čestice veličine = 5-10µm zadržavaju se u gornjim partijama disajnog stabla.
 • Čestice veličine = 1-5µm dosežu do periferije pluća gde se vrši resorpcija leka.

Prednosti upotrebe inhalatora

 • lek ciljano deluje na respiratornu sluznicu
 • brzo dejstvo leka
 • koristi se manja doza leka
 • malo neželjenih efekata
 • vreme inhalacije relativno kratko (10-15min)
 • sigurnost dejstva leka (u odnosu na pumpicu, diskus)
 • mogućnost upotreba više vrsta lekova
 • za decu je jednostavnija upotreba (u odnosu na pumpicu, diskus)

Upotreba kompresorskih inhalatora

 • koriste se za inhalacionu terapiju kod astme, hroničnog bronhitisa i drugih respiratornih oboljenja,
 • korisni za raspršivanje termolabilnih supstanci kod bolesnika koji ne mogu da koriste uobičajene raspršivače (pumpice),
 • mogu ih koristiti i deca mlađa od 2 godine,
 • bolesnici u teškom napadu astme koji nemaju dovolju inspiratornu snagu,
 • bolesnici kod kojih postoji opasnost od krvarenja nakon primene tople pare

Lekovita supstanca koja se stavlja u nebulizator se priprema u obliku izotoničnog rastvora sa fiziološkim rastvorom (0,9% NaCl).

Prijavite se na naš newsletter

Ukoliko želite da primate novosti od nas, savete o poboljšanju zdravlja, informacije o novim proizvodima, akcijama i promocijama unesite Vašu email adresu.