logo_serumwerkNemačka kompanija osnovana 1954. godine, poznata u celom svetu kao proizvođač i dobavljač lekova za humanu upotrebu i upotrebu u oblasti veterine.

Serumwerk Bernburg grupa vrši proizvodnju u proizvodnim pogonima u Bernburgu i Pirni.

http://www.serumwerk.de/en/company/

Kompanija sprovodi svoj dugoročni cilj zadovoljenja zahteva tržišta, koji se sve brže menjaju kada je reč o dijaliznom sektoru.

Svi proizvodi su sertifikovani u skladu sa Direktivom 93/42/EEC.

Asortiman proizvoda obuhvata:

  • Dijalizatore VitaPES® proizvodne serije (visokoprotočne, niskoprotočne i sa balansiranim protokom) sa inovativnom, efikasnom i klinički odobrenom Purema® membranom od šupljih vlakana.
  • Sisteme krvnih linija – širok izbor sistema za sve varijante postojećih dijaliznih mašina na tržištu, koje garantuju bezbednost postupka dijalize, maksimalnu fleksibilnost i otpornost na pritisak.
  • DiaCart kertridže sa bikarbonatom– onlajn punjenje od natrijum bikarbonata u prahu, vrhunska tehnologija, jednostavni za punjenje.