Microlife je počeo sa radom 1981. godine i svojim inovativnim idejama u oblasti medicinske dijagnostike je promenio svet ljudi o sopstvenom zdravlju širom planete.

Microlife proizvodi omogućavaju da se u kućnim uslovima dobiju medicinski podaci, precizno kao za profesionalnu upotrebu.

http://www.microlife.com/

MAM Tehnologija

Zbog stalnih fluktuacija krvnog pritiska , lekari i udruženja hipertoničara preporučuju najmanje dva merenja svaki put i uzimanje prosečne vrednosti ta dva merenja kao krajnji rezultat.

Microlife MAM Tehnologija pruža trostruko merenje (tri uzastopna merenja krvnog pritiska) u svakoj sesiji. Aparat analizira merenja i očitava najtačniji rezultat.

IHB Tehnologija

Microlife meraču krvnog pritiska automatski detektuju srčanu aritimiju. Registrujući ritam srca, aparat automatski beleži frekfencu srca koju prikazuje na displeju po završenom mernju krvnog pritiska.

AFIB Tehnologija

Microlife AFIB tehnologija omogućava detekciju Atrijalne Fibrilacije, treperenja pretkomora , vodećeg faktora rizika za nastanak moždanog i srčanog udara. AFIB tehnologija omogućava istovremeno merenje krvnog pritiska i skrining na AFIB.

Microlife asortiman proizvoda obuhvata:

 • Aparate za merenje krvnog pritiska za samostalnu primenu
 • Aparate za merenje krvnog pritiska za samostalnu primenu, sa mogućnošću detekcije Atrijalne Fibrilacije, faktora rizika za nastanak moždanog udara
 • Infracrvene termometre
 • Digitalne termometre
 • Kompresorski inhalatori

Microlife aparati su:

 • profesionlano precizni što je verifikovano kliničkim ispitivanje
 • besprekornog dizajna koji obezbeđuje preglednost rezultata i jedinstvenost upotrebe
 • pristupanih cena za pruženi kvalitet
clinically_tested_bhs Prema Britanskim stanardima  (protokol BHS), Microlife aparati imaju najvišu ocenu za preciznost A/A.
clinically_tested_esh Microlife aparati su uspešno savladali kliničko testiranje prema evropskim standardima – ESH protokol.
red_dot_award Red Dot Design Awards – prestižna nagrada za dizajn.

Aparati za merenje krvnog pritiska za samostalnu primenu, sa mogućnošću detekcije Atrijalne Fibrilacije, faktora rizika za nastanak moždanog udara

Atrijalna fibrilacija, AFIB (treperenje pretkomora) je najučestalija srčana aritmija u kliničkoj praksi. Reč je o pretkomorskoj aritmiji koja se javlja udružena sa arterijskom hipertenzijom, kao i različitim kardiovaskularnim i endokrinim oboljenjima. Pogađa 1% svetske populacije i povezana je sa nastankom 20% svih moždanih udara.

Moždani udari koji su povezani sa AFIB-om mnogo su teži od onih koji nemaju veze sa AFIB-om; praćeni su povećanom verovatnoćom za nastanak trajnog invaliditeta pacijenta i povećanim kratkoročnim i dugoročnim mortalitetom.

Atrijalna fibrilacija, iako je izuzetno značajan faktor rizika za nastanak moždanog udara, često je asimptomatska, tako da veliki broj AFIB pacijenata biva otkriven slučajno, prilikom hospitalizacije iz drugih razloga, uključujući i moždani udar. Skrining i rana detekcija AFIB-a, uz odgovarajuću terapiju mogu smanjiti rizik za nastanak moždanog udara za 64%.

Nova tehnologija, koju je Microlife patentirao, omogućava istovremeno merenje krvnog pritiska i skrining na AFIB. AFIB tehnologija je veoma tačna što je potvrđeno u nekoliko kliničkih studija (pogledajte tabelu ispod). Microlife AFIB tehnologija detektuje AFIB sa visokom senzitivnošću (97-100%) i specifičnošću (89%), u poređenju sa EKG-om, tako da može da se koristi kao pouzdan skrining test za ranu dijagnostiku.

Broj pacijenata

Mesto

Prosečna starost (god.)

AFIB br (%)

Ostale aritmije br (%)

Senzitivnost (%)

Specifičnost (%)

Wiesel 2004 (2)

450

Bolnica

69

53 (12)

(+/- 25)

100

92

Stergiou 2009 (3)

72

Bolnica

71

27 (37)

23 (31)

100

89

Wiesel 2009 (4)

405

Bolnica

73

93 (23)

64 (14)

97

89

Oxfordska studija 2013 (5)

893

Primarna praksa

80

100 (11)

n.s.

94

90

Tripps studija 2013 (6)

139

Kuća

67

14 (10)

n.s.

99*

93*

Sve studije su rađene u poređenju sa 12.to. nitnim EKG-om, osim ako nije drugačije indikovano; AFIB ukazuje na atrijalnu fibrilaciju n.s. – nespecifično*

LITERATURA:

 • 1. Wiesel, J., at al., The use of a modified sphyngomanometer to detect atrial fibrillation in outpatients. Pacing Clin Electrophysiol, 2004. 27:p. 639-43
 • 2. Stergiou, G.S., et al., Diagnostic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrilation. J.Hum Hypertens, 2009.23:p.654-8.
 • 3. Robert G. Heart, MD; Leasly A. Pearce, MS; Maria I. Agullar MD, Meta – analysis: Antitrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular Atrial Fibrillation
 • 4.  Wiesel, J., et al., Detection of atrial fibrillation using a modified microlife blood pressure monitor. Am J Hypertens, 2009. 22: p. 848-52.
 • 5. Kearkley, K., et al., What is the best way to screen for atrial fibrillation in primary care? A comparison of the accuracy of 3 methods: nurse pulse palpation, a hand-held ECG and a modified BP monitor Submitted, 2013.
 • 6. Wiesel, J., et al., Screening for Atsymptomatic Atrial Fibrillation While Monitoring the Blood Pressure at Home: Trial of Regular Versus Irregular Pulse for Prevention Stroke (TRIPPS 2.0).Am J Cardiol, 2013.

Upotreba ovih aparata omogućava ranu detekciju Atrijalne Fibrilacije, jednog od vodećih faktora rizika za nastanak moždanog udara. Rana detekcija i odgovarajuća terapija Atrijalne Fibrilacije mogu smanjiti rizik za nastanak moždanog udara. Iz tog razloga, obratite se Vašem lekaru kada na aparatu primetite AFIB signal. Primena prema priloženom uputstvu.

Kompresorski inhalatori – inhalaciona terapija

Inhalaciona terapija predstavlja osnovnu lokalnu terapiju kod bolesti disajnih puteva. Primenjuje se kod lečenja astme, hroničnog bronhitisa, akutnog obstruktivnog bronhitisa, laringitisa i drugih respiratornih oboljenja.

Prednosti korišćenja inhalacione terapije su sledeće:

 • lek ciljano deluje na respiratornu sluznicu
 • brzo dejstvo leka
 • koristi se manja doza leka
 • malo neželjenih efekata
 • vreme inhalacije je relativno karatko (10-15min)
 • sigurnost dejstva leka (u odnosu na pumpicu, diskus)
 • mogućnost upotreba više vrsta lekova
 • za decu je jednostavnija upotreba

Microlife kompresorski inhalatori imaju pouzdane performanse, što obezbeđuje efikasnost svakog tretmana i jednostavnu primenu od strane pacijenta u kućnim uslovima.

Proizvodi brenda Microlife

Aparati za merenje krvnog pritiska za samostalnu primenu, sa mogućnošću detekcije Atrijalne Fibrilacije, faktora rizika za nastanak moždanog udara

Aparati za merenje krvnog pritiska za samostalnu primenu

Infracrveni termometri

Digitalni termometri

Kompresorski inhalatori