Kliničke validacije

Microlife merači krvnog pritiska – kvalitet merenja u skladu sa najvišim standardima.

Šta su kliničke validacije merača za pritisak?

Merači krvnog pritiska moraju biti klinički validirani pre puštanja u prodaju. Kliničke validacije potvrđuju tačnost merenja aparata i testovi se obavljaju na odabranim ispitanicima koji ispunjavaju određene kriterijume (klasifikacija krvnog pritiska, starost, pol, već postojeće bolesti, itd…).

Postoje kvalitativne i kvantitativne razlike među različitim postojećim validacionim metodama. Stoga, kada birate merač krvnog pritiska, obavezno pitajte u kojoj meri je „klinički validiran“. Validacija merača krvnog pritiska je standardni zahtev, ali važnije je u kojoj meri je aparat „klinički validiran“.

Osnovne validacije

Osnovne validacije se obavljaju na grupi ispitanika koji pretstavljaju „prosečnu populaciju bez dijagnostifikovanih oboljenja“. Što je veći broj ispitanika, validacioni testovi su pouzadniji statistički značjniji. Na primer, osnovne validacije se mogu sprovoditi u skladu sa test protokolima sledećih institucija:

*postoje razlike među test protokolima za različite institucije; na primer u pogledu veličine grupe koja se testira.

Još jedna razlika ogleda se u opsegu vrednosti krvnog pritiska u okviru kog se ispitivanje vrši: Opseg krvnog pritiska u kome se ispituje tačnost merača krvnog pritiska testiraju razlikuje se u zavisnosti od primenjenog protokola (vidi grafikon). Što je širi opseg, to je bolje testirana pouzdanost aparata kod ekstremno niskih i ekstremno visokih vrednosti.

Validacije u specijalnim grupama pacijenata

Zbog tehnike koju koriste automatski oscilometrijski merači krvnog pritiska, oni mogu biti neprecizni kada se koriste u takozvanim specijalnim grupama pacijenata. Ovo može dovesti do toga da aparat koji je validiran u populaciji „prosečnih ispitanika“ nije dovoljno precizan kada se koristi tokom trudnoće ili kod dece, kod dijabetičara ili starijih pacijenata. Ovo može imati ozbiljne kliničke posledice. Stoga, stručnjaci preporučuju da merači pritiska koji se koriste u specijalnim grupama pacijenata moraju biti validirani za te grupe. Microlife aparati za merenje krvnog pritiska prošli su nekoliko veoma zahtevnih validacija te mogu biti preporučeni sledećim specijalnim grupama pacijenata:

Microlife merači krvnog pritiska za nadlakticu su uvek dobar izbor.

Dijabetičari

Pacijenti sa dijabetesom Tip 1 i 2 mogu imati „krute arterije“ što može uticati na merenje krvnog pritiska. Nedavno je validaciona studija kod dijabetičara Tip 1 i 2 potvrdila tačnost Microlife merača za pritisak kada se koriste u ovoj grupi pacijenata.

Trudnoća i pre-eklampsija

Većina oscilometrijskih merača krvnog pritiska podcenjuje krvni pritisak u pre-eklampsiji. Iz ovog razloga, oscilometrijski merači krvnog pritiska mogu se preporučiti za upotrebu tokom trudnoće samo ukoliko su testirani u ovoj specifičnoj grupi pacijenata. Microlife omogućava trudnicama da mere krvni pritisak kod kuće, sto može smanjiti broj poseta bolnici i pomoći da materinstvo bude bezbednije.

Bubrežni bolesnici

Pacijenti sa umerenom i teškom bubrežnom insuficijencijom veoma često pate od hipertenzije, a uz to imaju i krute (kalcifikovane) arterije. Kako krute arterije mogu uticati na merenje, neophodno je da merači krvnog pritiska budu posebno validirani u ovoj grupi pacijenata, kako bi ih pacijenti sa bubrežnom insuficijencijom mogli koristiti.

oznaka za aparate za pritisak koji su validirani za decu

Deca

Kako deca imaju veliku brzinu disanja i teško ih je naterati da sede mirno, neophodan je merač pritiska sa visokokvalitetnim algoritmom koji može da eliminiše ove uticaje. Dodatno, potrebne su manžetne različitog obima za različite obime nadlaktice kod dece. Microlife merači krvnog pritiska dokazano zadovoljavaju ove zahteve i mogu biti preporučeni za upotrebu kod dece i adolescenata od 3.će do 18.te godine (Microlife WatchBP Office i O3- holter krvnog pritiska) i od 12.te do 18.te godine (sve Microlife i Watch BP merači krvnog pritiska za nadlakticu).

Prijavite se na naš newsletter

Ukoliko želite da primate novosti od nas, savete o poboljšanju zdravlja, informacije o novim proizvodima, akcijama i promocijama unesite Vašu email adresu.