logo_instrumentariaHrvatska kompanija Instrumentaria predstavlja lidera, jedinog proizvođača i izvoznika standardnih i po meri rađenih rekonstruktivnih ortopedskih implantata, fiksatora, medicinskih instrumenata i sterilizatora u Hrvatskoj i na području Jugoistočne Evrope.

Kompanija poseduje sistem kvaliteta u skladu sa ISO 9001:2008, a poslovanje je usklađeno sa strogim zahtevima standarda ISO 13485:2003 i Smernicama 93/42/EEC.

http://www.instrumentaria.hr/

Danas Instrumentaria zauzima poziciju od strateške važnosti za proizvodnju implantata „krojenih po mjeri pacijenata“ uz skraćeno vreme proizvodnje i plasiranja implantata na tržište.

Proizvodni program obuhvata:

  • Setove za spoljnu fiksaciju
  • Proteze
  • Implantate kostiju
  • Pločice i šrafove
  • Intermedularne klinove