Šta je IHB tehnologija?

Automatska detekcija srčanih aritmija u toku merenja krvnog pritiska.

IHB tehnologija (Irregular Heart Beat) analizira frekvencu pulsa i detektuje nepravilne otkucaje srca tokom merenja krvnog pritiska. Ukoliko tokom merenja dođe do nepravilnih srčanih otkucaja, IHB simbol će se pojaviti na ekranu. IHB tehnologija ne može zameniti kardiološki pregled, ali služi za ranu detekciju nepravilnosti srčanog ritma.

Prednosti IHB tehnologije

Svi Microlife merači pritiska sa IHB tehnologijom detektuju nepravilne otkucaje srca tokom merenja krvnog pritiska. Aparat ovo automatski radi i nema potrebe za dodatnim podešavanjima. Za razliku od većine drugih merača, Microlife uređaji mogu da razlikuju aritmije od ostalih nepravilnosti zahvaljujući visokoj tehničkoj preciznosti u merenju. Na sledećoj slici je prikazan simbol koji se pojavljuje na ekranu ukoliko dođe do bilo kakvih nepravilnosti u srčanim otkucajima tokom samokontrole krvnog pritiska.