R&B Medical Company     Beograd, Zvečanska 38     Tel: +381 11 4128 286

Pravilna upotreba digitalnih i infracrvenih toplomera

Digitalni toplomeri – Metode merenja i trajanje merenja

Metode merenja / Normalna telesna temperatura

 • Putem usta (oralno) / 35,5 – 37,5 °C
  Pozicionirajte toplomer u jedan od džepova ispod jezika, levo ili desno od korena jezika. Senzor za merenje mora imati dobar kontakt sa tkivom. Zatvorite usta i dišite ravnomerno kroz nos kako biste sprečili uticaj udahnutog/izdahnutog vazduha na merenje.
  Približno vreme merenja: 1 minut!
 • Putem anusa (rektalno) / 36,6 – 38,0 °C
  Ovo je najpouzdanija metoda merenja i naročito je pogodna za merenje temperature kod beba i male dece. Pažljivo unesite senzor za merenje 2 do 3 cm u analni otvor.
  Približno vreme merenja: 1 minut!
 • Putem pazuha (aksilarno) / 34,7 – 37,3 °C
  Da biste dobili pouzdanije rezultate merenja preporučujemo merenje temperature oralno ili rektalno.
  Minimalno preporučeno vreme merenja putem pazuha je 3-5 minuta, bez obzira na zvučni signal!

Infracrveni bezkontaktni toplomer – saveti za pravilnu upotrebu

beskontaktni-termometar

Microlife Non-contact, infracrveni toplomer namenjen je za merenje temperature tela bez dodira, ali i za merenje temperature prostora, kupke za bebu, mleka, hrane i sl.

Kada merite temperaturu tela važno je znati, da je očitana vrednost uvek za 0,5°C viša od vrednosti koja bi bila izmerena pri aksilarnom merenju (ispod pazuha), zato oduzmite 0,5°C, kako biste rezultate mogli porediti sa rezultatima dobijenim pri aksilarnom merenju.

Tačnost merenja je +/- 0,2°C u opsegu vrednosti od 36°C – 39°C.

Uputstvo za pravilno korišćenje

Pre početka merenja izaberite režim rada pomeranjem klizača na bočnom delu toplomera. Ako želite da merite temperaturu tela pomerite ga u položaj na kome je nacrtana glava, a ako želite da merite temperaturu prostora, vode, mleka, hrane i sl. pomerite klizač u položaj na kome je nacrtana kućica.

Merenje temperature tela
Pritisnite dugme ON/OFF za uključivanje uređaja. Kada čujete bip ton toplomer je spreman za rad.
Približite ga na 3-5 cm (preporučuje se 3cm) od površine kože i uperite ga ka sredini čela.
(Ako je čelo prekriveno kosom, znojavo ili prljavo, molimo Vas da uklonite sve prepreke kako ne bi uticale na tačnost merenja.)
Zatim pritisnite dugme START i lagano pomerajte toplomer od sredine čela ka slepoočnici. Posle 3 sekunde dug bip ton označava kraj merenja.
Za ispravno merenje moraju biti obuhvaćene obe tačke sredina čela i slepoočnica. Ako do oglašavanja zvučnog signala niste obuhvatili slepoočnicu ponovite merenje, tako da sada malo ubrzate pokret kako bi do oglašavanja zvučnog signala obuhvatili obe tačke.
Za tačno merenje neophodno je održavati konstantnu udaljenost od površine kože. Ukoliko ona tokom merenja varira, utucaće na tačnost rezultata.

NAPOMENA: Ukoliko je dete nemirno i neizvodljivo je pravilno izvršiti merenje, preporučuje se da toplomer uperite ka slepoočnici, ne pomerate ga i tako izvršite merenje.

Merenje temperature predmeta
Pošto ste uključili uređaj (dugme ON/OFF) i oglasio se prvi zvučni signal, usmerite toplomer ka sredini predmeta čiju temperaturu merite, tako da toplomer bude na rastojanju od 3-5cm od površine predmeta, zatim pritisnite START i sačekajte 3 sekunde do oglašavanja dugog zvučnog signala, kada možete očitati vrednost.

NAPOMENE:

 • Normalna vrednost temperature tela za Microlife Non-contact toplomer je 35,4-37,4°C
 • Kada je temperatura jednaka ili veća od 37,5°C displej će promeniti boju u crveno i oglasiće se 10 kratkih bip tonova
 • Pacijent i toplomer moraju da provedu najmanje 30 minuta u prostoriji sa stabilnim temperaturnim uslovima pre početka merenja
 • Nemojte da merite temperaturu za vreme ili odmah nakon dojenja
 • Ne koristite toplomer u sredini sa visokom vlažnošću
 • Pacijenti ne bi trebali da piju, jedu ili vežbaju tokom merenja
 • Ne pomerajte toplomer van mernog područja dok ne čujete bip ton

Izdvajamo iz ponude