R&B Medical Company     Beograd, Zvečanska 38     Tel: +381 11 4128 286

SAMOKONTROLA NIVOA GLUKOZE U KRVI

Uređaji za samokontrolu i merenje nivoa glukoze u krvi