R&B Medical Company     Beograd, Zvečanska 38     Tel: +381 11 4128 286

Aparati za merenje krvnog pritiska

Aparati za merenje krvnog pritiska sa detekcijom AFIB - faktora rizika za moždani udar

aparat za merenje pritiska bp a200 afib

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP A200 AFIB

Automatski aparat za merenje krvnog pritiska sa detekcijom AFIB, za nadlakticu

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP A6 PC

Automatski aparat za merenje krvnog pritiska, sa detekcijom AFIB, za nadlakticu

Digitalni aparati za merenje krvnog pritiska za samostalnu primenu

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP A1 Easy

Automatski aparat za merenje pritiska, za nadlakticu

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP A3 Plus

Automatski aparat za merenje pritiska, za nadlakticu

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP A2 Basic

Automatski aparat za merenje pritiska, za nadlakticu

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP A2 Classic

Automatski aparat za merenje pritiska, za nadlakticu

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP N2 Easy

Polu-automatski aparat za merenje pritiska, za nadlakticu

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP W1 Basic

Automatski aparat za merenje pritiska, za ručni zglob

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP 3AG1

Automatski aparat za merenje pritiska, za nadlakticu

Aneroidni aparati za merenje pritiska

SAZNAJ VIŠE

Microlife BP AG1-20

Aneroidni aparat za merenje krvnog pritiska